Rakstiet mums

 

Ieiet

 

Reģistrācija

 

Uzmanību! Reģistrēties var tikai speciālists, kurš ir izgājis vienu no Goldeneye apmacības programmām.

* Visiem laukumiem jābūt aizpildītiem!

 
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc
pirms
pēc

Apmācība

 

Pāris vārdu potenciālajiem studentiem. 
Pirms jūs izvēlaties kādu no mācību centriem vai  programmām, uzziniet vai tie atbilst valsts standartiem.
Parakstīta un apzīmogota diploma iegūšana negarantē jums legālu darbu.
Kāpēc tā?
Jebkurā valstī izglītības iegūšana (tai skaitā arī profesionālā izglītība), tiek regulēta ar likumdošanu. Atceraties, kad Jūs nācāt iestāties augstākās izglītības iestādē, Jums prasīja atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
Kāpēc tas ir vajadzīgs?
Jebkurā valstī ir izglītības standartizācija. Tas ļauj padarīt zināšanu iegūšanas procesu universālu (cik vien tas ir iespējams). Jūs varat pāriet no vienas skolas uz otru, bet Jūs nesāks apmācīt no pirmās klases, bet ņems vērā jau sasniegto, turpinās apmācīt. Ja reālajā dzīvē tā viss arī notiek, var runāt par izglītības sistēmas efektivitāti.
Kas ir jāzin?
Mūsu Mikropigmentācijas centra uzdevums ir ieviest vairāk skaidrības izglītības sistēmā, kas attiecas uz ilglaicīgu meikapu. Tomēr ar piezīmi, ka apraksts netiek sniegts pilnā formā un attiecas uz laiku, kad tika izveidots šis interneta resurss, t.i. 2010. – 2011.gadā. Kas mums ir zināms uz doto brīdi:
Saskaņā ar LR profesiju klasifikātoru reģistrēta Mikropigmentācijas speciālista profesija (5142 10 Mikripigmentācijas SPECIĀLISTS). Tomēr neviena izglītības iestāde Latvijā nevar apmācīt Jūs šai profesijai un izdot atbilstošu diplomu. Uz doto brīdi, profesijai nav standarta. Līdz ar to visizplatītākās ir tā sauktās profesionālās attīstības programmas. Parasti tā ir ļoti īsa apmācība (sākot no 160 stundām). Šāda programma tiek uzskatīta par oficiālu, ja tā ir apstiprināta ar licenci, ko izsniedz Profesionālās izglītības un tālākizglītības departaments.
Kopš 2014. gada apmacības programmu kvalitāte atbilst to normatīvajām prasībām, kā arī mācību iestādes akreditācijas jautājumi atrodas Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Visu nepieciešamo informāciju par mācību programmas licencēšanu un akreditāciju var atrast viņu oficiālajā mājas lapā https://www.ikvd.gov.lv/.
Ko tas nozīmē praksē?  
Profesionālās tālākizglītības programma paredz to, ka kādas profesijas speciālistam ir iespēja iegūt papildus izglītību. Tas nepaaugstinās speciālista kvalifikāciju, toties ļaus veikt papildus procedūras. Mikropigmentācijai un jebkurām citām procedūrām, kas paredz iejaukšanos ādas slānī, Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācija - CIDESCO sekcija Latvijā ir iztrādajusi obligātu prasību par to, ka speciālistam jābūt medicīniskajai izglītībai (norma bija spēkā līdz 01.01.2016.).
Tātad, Latvijā oficiāli mikropigmentācijas (ilglaicīga meikapa) procedūru var veikt tikai speciālisti, kuriem ir medicīniskā izglītība (kas izgājuši specializētu apmācību, kuras programmā bija medicīniskā pamatizglītība, medicīnisko augstskolu absolventi, medicīnas koledžu absolventi, u.t.t.) un kas izgājuši licenzēto Profesionalās tālākizglītības programmu mikropigmentācijā (ilglaicīgajā meikapā). Gandrīz oficiāli mikropigmentācijas (ilglaicīga meikapa) procedūru var veikt speciālisti, kuriem nav medicīniskā izglītība, bet, kuri ir izgājuši  licenzēto  Profesionalās tālākizglītības programmu mikropigmentācijā (ilglaicīgajā meikapā).
Situācija radikāli mainījās no 01.01.2016. sakarā ar likuma normām, kas paredzētas 2015. gada 14. aprīlī. MK Nr. 182.
Mūsu mācību centra Goldeneye speciālisti ciešā sadarbībā ar Kosmētiķu un Kosmetologu asociāciju un Veselības ministrijas pārstāvjiem piedalījās kopīgu komisijas noteikumu izstrādē par normu un prasību noteikšanu speciālistiem, kas veic mikropigmentācijas procedūras (permanentais grims, ilgtermiņa grims). Komisijas darbības rezultātā ir izveidotas jaunas likuma normas.

Tādējādi no 01.01.2016. veikt mikropigmentācijas procedūru var speciālisti:

- ar medicīnisko izglītību un akreditēto Profesionālās pilveides programmas beigšanu, kas saistīta ar mikropigmentāciju
vai
- kuriem nav medicīnas izglītības, bet kuru izglītība nav mazāka par Vispārējo vidējo izglītību vai kādu citu profesionālo izglītību, kurš pabeidzis akreditēto Profesionālās pilveides programmu, kas saistīta ar mikropigmentāciju un kuram ir Apliecība par kursu "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" (Ministru kabineta noteikumi Nr. 182) pabeigšanu.”

Kādu apmācības programmu piedāvā Mikropigmentācijas centrs Goldeneye?
Mūsu apmācības centram ir licencēta un akreditēta Profesionālās pilveides programma „Mikropigmentācijas tehnoloģijas apguve”. Tomēr tikai mūsu programmu atbalsta Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola. Šī pati programma kalpo par pamatu citām apmācību programmām, tā ietipst Kosmetoloģijas koledža  un Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas specializācijas kursā (B bloks). Mūsu mācību centra skolotājiem ir augstākā akadēmiskā un profesionālā kvalifikācijas izglītība, kas ļauj studentiem iekļauties 3. un 4. līmeņa profesionālās izglītības līmenī. Starptautiskā akadēmija Goldeneye atbalsta visas mikropigmentācijas mācību programmas. Pateicoties tam, mūsu skolotājiem ir iespēja pastāvīgi uzlabot savu kvalifikāciju starptautiskā līmenī kongresos un meistarklasēs, lai saņemtu ne tikai informāciju par jaunākajām tendencēm, bet arī apgūtu praksē jaunus paņēmienus, un mūsu mācību centram ir specializēts un mūsdienīgs izglītības materiāls, mācību grāmatas un literatūra. Sekojoši apmācības programma, ko piedāvā mūsu apmācības centrs, uz doto brīdi ir vispilnīgakā un atbilst visaugstākajām profesionālajām prasībām.

Kas ietilpst apmācības programmā?
Goldeneye Starptautiskā akadēmijas programma ietver sevī vairākas, atsevišķas programmas (kursus): Basic 1, Basic 2, Advanced 1, Advanced 2, Advanced 3, Advanced 4, Advanced 5. Katru no šiem kursiem ir iespējams apgūt atsevišķi. Basic 1, Basic 2 – tie ir pamatkursi. Bāzes kursu apgūšana ļaus jums pilnvērtīgi un patstāvīgi veikt mikropigmentācijas procedūras un nākotnē apgūt kreatīvās mikropigmentācijas tehnikas (Advanced 1, Advanced 2, Advanced 3, Advanced 4, Advanced 5). Sīkāku kursu aprakstu, skatīt zemāk.
Īpaši interesants, bagāts un daudzveidīgs ir pamatkurss: Basic 1, Basic 2. Studenta rīcībā ir daudz mācību materiālu praktiskajām nodarbībām. Speciāla mācība grāmata ir pieejama ar ekskluzīvu lekciju, vizuālo un grafisko materiālu. Jau pamatkursā ir iespējams iepazīties ar 28 dažādām mikropigmentācijas tehnikām, kas ir pamats daudzām slavenām autoru tehnoloģijām, piemēram: Ombre (pulvera tehnika), Spalvas tehnika, Nude, Grattage, Gradient, Volumetric apjoms, Valjor un daudzi citi.


Kādas iespējas studentiem ir pieejamas?
Starptautiskās Mikropigmentācijas akadēmijas Goldeneye sertifikāts - vizītkarte elites klubā pie meistariem-profesionāļiem. Iesācēja priekšā paveras jaunas iespējas piedalīties daudzos mikropigmentācijas un permanentā grima mācību semināros, meistarklasēs un starptautiskos kongresos. Sertifikāts ir derīgs visām valstīm, un to atzīst visi Goldeneye pārstāvji. Plašāka informācija par Goldeneye International Academy akcijām ir pieejama šeit...

TURPINĀS STUDENTU UZŅEMŠANA mikropigmentācijas kursosBāzes kurss 160 stundas ("Mikropigmentācijas tehnoloģijas apguve", akreditācijas Nr AI-11127)!

Individuāla pieeja katram izglītojamam. Augstas kvalitātes līmeņa aprīkojums. Apmaksā ir iekļauti darba materiāls.
Piedāvājam elastīgu kursa apmaksu!

KURSU SĀKUMS:
- 16.03.2020. - nodarbības notiks pirmdienās/trēšdienās
- 20.03.2020. - nodarbības notiks piekdienās/sestdienās


*Konkrēti datumi- zvanot pa tālruņiem - +371 28242487 vai +371 67242487.


 

Mikropigmentācijas bāzes kurss un AIRTRONIC aparāts - 2960 EUR...

Mikropigmentācijas bāzes kurss
160 stundas - 14 nodarbības (80TIP)

Kursā ietilpst teorētiskās nodarbības, demonstrācijas, praktiskās nodarbības uz maskām un modeļiem. Par pamatu ir ņemta mācību grāmata “Mikropigmentācija: tehnoloģija, metadoloģija, un prakse” un Šova grāmata ar ilustrācijām. Praktiskās nodarbības notiek uz vācu ražotāja Goldeneye apmācības centra ierīcēm.

Pēc apmācības pabeigšanas tiek izsniegts Starptautiskās akadēmijas Goldeneye sertifikāts un profesionālās specializācijas diploms.

Bāzes kurss - mācību procesa organizācija:

 Informācija tiek pasniegta lekciju, demonstrāciju un praktisku nodarbību veidā. 
 Mikropigmentācijas enciklopēdījas apgūšana - 320 lappušu ar teorētisku un praktisku informāciju. 
 Video apmācība – praktiskas demonstrācijas ar to kā klientam tiek veikta procedūra. 
 Kā arī  visiem, kas noklausās šo kursu tiek pasniegts masku komplekts, praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

Kurss Basic 1 –  ļauj izsprast un rada priekštatu par: 
 Mikropigmentācijas procedūras principiem un īpatnībām 
 Higiēnas un sanitārās normas, ko jāievēro, veicot mikropigmentāciju 
 Atsāpināšanas jeb pretsāpju pasākumi
 Drošības pasākumi pirms procedūras, pēcprocedūras kopšana 
 Mikropigmentācijas ierīces, iekārtas un palīgiekārtas (Goldeneye, Vācija)  
 Kontrindikācijas mikropigmentācijas procedūrai 
 Pigmentoloģijas un koloristikas pamati 
 Noteikumi, pēc kuriem  vadoties tiek piemeklēts pigments 

 Mārketings mikropigmentācijas jomā 
 Ilglaicīgā meikapa pamati, zīmējuma veidošana, uzbūve 
 Dekoratīvais  meikaps
 Restrukturizācija un korekcija mikropigmenmtācijā (mīmiskās, anatomiskās un vecuma izmaiņas) 
 Neestētiskā meikapa korekcijas principi
 Individuālā konsultēšana un klienta informēšana pirms procedūras
 un cits, kas nepieciešams, lai apgūtu tādu mākslu kā mikropigmentācija.

Kurss Basic 1 –  ietver arī praktisko nodarbības, kurās studentam, tiek piedāvāts noskatīties procedūras demonstrāciju un izmēģināt savus spēkus jaunu tehniku apgūšanā – paņemienus dermogrāfa pārvaldīšanai, uz speciālas maskas – mulāžas. Šajā etapā apmācību ir iespējams pabeigt vai arī turpināt.

Pabeidzot Basic 1 kursu, students saņem apliecību par kursa iziešanu. Šis kurss ieteicams salonu administrātoriem un menedžeriem, ja salonos tiek piedāvāta mikropigmentācijas procedūra, kā arī visiem tiem, kuri vēlas detalizēti uzzināt par to, kas ir mikropigmentācija. Tiem, kuri Basic 1 līmenī sajuta sevī vēlmi un dotības, var turpināt apgūt kursa praktisko daļu – Basic 2 kursā.

Basic 1: Apmācība notiek saskaņā ar profesionālās pilnveides izglītības programmu "Mikropigmentācijas tehnoloģijas apguve", Nr.30P815011 un pielietojot mikropigmentācijas metodikas grāmatu „Mikropigmentācija: tehnoloģija, metodoloģija un prakse”. Izejmateriāli, mācību grāmata un DVD disks ar paraugdemonstrējumiem ir iekļauti mācību maksā. Prakse notiek izmantojot apmācības centra aprīkojumu un studenta iegādāto Goldeneye produkciju.

 

Kurss Basic 2  – Praktiskais līmenis mikropigmentācijas apgūšanā.
Ietver:
 Dermogrāfa pārvaldīšana, prasmju pilnveidošana profesionālā līmenī 
 Vizāžas semināri 
 Seminārs, mikropigmentācija uzacīm, lūpām, acīm, - uz manekena.  
 Seminārs mikropigmentacija uzacīm, lūpam, acīm, - ne mazāk kā 6 patstāvīgi darbi      

Basic 2 apmācība un prakse notiek balstoties uz Basic1 kursa laikā apgūto izglītības programmu "Mikropigmentācijas tehnoloģijas apguve", Nr.30P815011 un mikropigmentācijas metodikas grāmatu "Mikropigmentācija: Tehnoloģija, metodoloģija un prakse". Pēc Basic 2 kursa iziešanas jūs iegūstat zināšanas, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu mikropigmentācijas procedūru, kā arī starptautiska mēroga Goldeneye skolas diplomu. 
Apmācības programmas un speciālisti ir sagatavoti un sertificēti atbilstoši Eiropas komisijas veselības aprūpes un LR Izglītības ministrijas noteikumiem.
Apmācības programmas, metodika, aprīkojums un pigmenti ir izgājuši sertifikāciju valstīs ar visaugstāk izvirzītajam prasībām pret mikropigmentāciju. (Spānija, Vācija, Itālija u.c.). 

 

Modulis I: Uzacis - kopā 6 nodarbības (3 - teorija, 1 – prakse uz manekēniem, 2 - prakse uz modeļiem).
Cena: (grupā 3-4 studenti) 625 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Cena (individuāli) 1500 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Tēmas:
 Ievads mikropigmentācijā (vēsture, dabīga mikropigmentācija, iespējas).
 Āda (struktūra, mijiedarbība ar pigmentiem un anestēzijas līdzekļiem, ādas reakcijas, ādas krāsu tipi, kontrindikācijas).
 Sanitārija un higiēna (vispārējās prasības, darba vietu tīrīšana  un sagatavošana, individuālie aizsardzības līdzekļi, pirmās palīdzības sniegšana).
 Komunikācijas psiholoģija (vienošanās par krāsu un formu, uzticības veidošana, iespējami konflikta cēloņi un risinājumi).
 Ierīces un piederumi, pigmenti, kopšanas līdzekļi
 Koloristika un pigmentoloģija.
 Tehnikas (pūdertehnika, ombre, pilna aizpildīšana, matiņtehnika un matiņu veidošanu pamatshēmas , tehniku miks “Samtainu” uzacu veidošanai , uzacu aizpildīšanas noslēpumi)
 Uzacu ģeometrija (pamatprincipi un uzacu veidošanas noteikumi, dabiskas uzacu formas atjaunošana)
 Sejas harmonija
 Radošā laboratorija
 Prakse uz manekēniem
 Prakse uz modeļiem

Modulis II: Acis - 6 nodarbības (2 - teorija, 1- prakse uz manekēniem, 3 - prakse uz modeļiem).
Cena (grupā 3-4 sudenti) 625 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Cena (individuāli) 1500 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Tēmas:
 Teorija (Modulis I, p.1-6)
 Acis (struktūra, kontrindikācijas)
 Acu līnija (veidi, formu saskaņošanas noteikumi, tipiskas kļūdas)
 Tehnikas (light liners, soft shadows, deep shadows, acu līnija ar ēnojumu)
 Acu mikropigmentācijas procedūras īpašības (pigmenti, instrumentu izvēle, rekomendācijas)
 Radošā laboratorija
 Prakse uz manekēniem
 Prakse uz modeļiem


Modulis III: Lūpas - 5 nodarbības (2- teorija, 1- prakse uz manekēniem, 2- prakse uz modeļiem).
Cena (grupā 3-4 studenti) 525 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Cena (individuāli) 1250 eiro apmācība + izejmateriāli praksei.
Tēmas:
 Teorija (Modulis  I, p.1-6)
 Lūpu struktūra (anatomija, sejas mīmika, ādas virsma un gļotādas daļa,  inervācija)
 Lūpas (morfoloģija, šabloni, formas korekcija)
 Tehnikas (apjoms 3D - slāņveida krāsu aizpildīšana, daļēja aizpildīšana, pilna aizpildīšana vai lūpu ietonēšana, dabisks efekts, ombre, samtainas lūpas)
 Lūpu mikropigmentācijas procedūras īpašības (pigmenti, instrumentu izvēle, rekomendācijas).
 Radošā laboratorija
 Prakse uz manekēniem
 Prakse uz modeļiem

Kurss Advanced 1
Padziļinātā mācību programma speciālistiem, kuri ir izgājuši bāzes kursu ( Basic 1, Basic 2) , kā arī tiem, kuri ir izgājuši apmācības programmas citas skolās un vēlas atjaunot vai padziļinat zināšanas. 

Paredz sekojošu tēmu apgūšanu: 
 Medicīniskie aspekti mikropigmentācijā 
 Vizāža (dekoratīvā,koriģējošā,paramedicīniskā)
  Paramedicīniskās mikropigmentācijas iespējas (krūts areola, vitiligo, rētas) 
 Ķīmiskais pigmenta sastāvs
 Speciālie līdzekļi pēcprocedūras kopšanai, mikropigmentēšanas rezultāta saglabāšanai 
 Pigmentoloģija (teorētiskā un praktiskā) 
  Krāsas un formas korekcijas principi
 Padziļināta mikropigmentācijas tehniku apgūšana un prasmju pilnveidošana
 Kreatīvās mikropigmentācijas tehnikas, to pielietošana
Kurss Advanced 1  Apmācība notiek balstoties uz mācību grāmatu „ Mikropigmentācija: tehnoloģija, metodoloģija un prakse”. Apskatāmās nodaļas: 2,3, 10-14.
2 dienas (12 stundas) - 400 EUR. Mikropigmentācijas speciālistiem, kuri beiguši bāzes kursus (Basic 1, Basic 2).
3 dienas (18 stundas) - 600 EUR. Citu skolu speciālistiem.

Kurss Advanced 2
Permanentā make up korekcija*
2 dienas (12 stundas) - 500 EUR.

Kurss Advanced 3

Kreatīvās tehnikas mikropigmentācijā*
 
 Speciālas tehnikas uzacīm 
 Speciālas mikropigmentācijas tehnikas acīm 
 Speciālas mikropigmentācijas tehnikas lūpām 
 Prakse uz manekeniem un modeļiem 
 Mikropigmentācija vīriešiem 
  Koriģējošās procedūras neestētiska ilglaicīgā meikapa gadījumos 

Advanced 3: Apmācība notiek balstoties uz mācību grāmatu „Mikropigmentācija: tehnoloģija, metodoloģija un prakse”. Izmantojamās nodaļas: 17. līdz 22. Izejmateriāli ir iekļauti apmācības maksā. Prakse notiek izmantojot pašu studentu mikropigmentācijas ierīces. 
3 dienas (21 stundas) - 675 EUR.

* Piedāvājumā tikai kopā ar Advance 1 vai Basic 1 + Basic 2 kursiem..  

Kurss Advanced 4 - Paramedicīniskās procedūras*. Ietver: 
 Neestētiska ilglaicīgā meikapa korekcija 
 Padziļināta kreatīvo tehniku pielietošana koriģējošajā un paramedicīniskajā mikropigmentācijā 
 Padziļināta pigmentoloģijas apguve korekciju un kamuflāžas veikšanai
 Krūts areolas mikropigmentācija
 Vitiligo mikropigmentācija
 Ilglaicīgā meikapa un tetovējumu likvidēšanas paņēmieni
 Vitiligo un rētu kamuflēšanas paņēmieni

Advanced 4:  Apmācība notiek pēc mācību grāmatas „ Mikropigmentācija: tehnoloģija, metodoloģija un prakse”. Apskatāmās nodaļas: 16. nodaļa.
2 dienas (12 stundas) - 550 EUR.

Кurss Advanced 5 - Mikropunktūra kā alternatīva mezoterapijai.
Goldeneye dermogrāfa adatas darbības un uzbūves principi, kas padara to tik unikālu, ļaujot izmantot to kosmetoloģijā, ne tikai zīmējumu veidošanai, bet arī dermatoloģisku un kosmētisku problēmu risināšanai.
Mikropunktūra: Procedūra, kas sniedz ideālu mezoterapijas efektu, izvairoties no nepilnībām, kuras piemīt mezoterapijai.
 Advanced 5 programma ir piemērota medicīnas darbiniekiem un kosmetologiem, ar izglītību mezoterapijā.  

Programmā tiek aplūkotas sekojošas tēmas:
 Aprīkojuma uzbūves īpatnības
 Pielietošanas iespējas
 Mikropigmentācijas tehnikas – paņēmieni, darbā ar aprīkojumu 
 Kosmētiskie un terapeitiskie efekti aprīkojuma pielietošanā 
 Pielietojamie preparāti 
 Terapeitiskais kurss 
  Sasniegto rezultātu uzturēšana
 Kontrindikācijas 
 Praktiskā procedūras demonstrācija
 Prakttiskā procedūras apgūšana 
2 dienas (12 stundas) - 500 EUR.

* Piedāvājumā tikai kopā ar Advance 1 vai Basic 1 + Basic 2 kursiem.

Trihopigmentācija. Bāzes kurss

  

Mikropigmentācijas centrs Goldeneye sadarbībā ar trihopigmentācijas kompāniju Beauty Medical piedāvā trihopigmentācijas apmācību.

 

Trihopigmentācija - matu folikulu imitācija – galvas ādas mikropigmentācija.

Galvas ādas mikropigmentācijas kurss iesācējiem. Šis kurss ir piemērots gan pieredzējušiem

mikropigmentācijas speciālistiem, gan studentiem, kas nekad nav mācījušies mikropigmentāciju. Tas sastāv no diviem bāzes kursiem – Scalp 1 un Scalp 2.

Bāzes kurss – Scalp 1

Kurss Scalp 1 – ietver apjomīgu teorētiskās sagatavošanas kursu; praktiskās nodarbības, kuru laikā studenti veic procedūras uz manekeniem; noskatās procedūras demonstrāciju (uz modeļa).

Apmācību laikā mācību centrs studentiem nodrošina visus nepieciešamos materiālus un aprīkojumu.

Kursa laikā tiks izskatītas sekojošas tēmas:

-       Galvas ādas patoloģijas, alopēcija (matu izkrišana) un tās ārstēšana, matu transplantācija. Plikgalvības pakāpes pēc Norvuda Hamiltona skalas. Onkoloģija, dermatologu, ķirurgu un citu medicīnisku speciālistu ziņojumi par matu transplantāciju.

-       Skalpa mikropigmentācija kā profesionālais bizness.

-       Klienti: analīze, emocionālais stāvoklis un iecerētais rezultāts, konsultācija.

-       Turpmākā klienta rīcība, riski un profilaktiskie pasākumi.

-       Trihopigmentācija: speciālie līdzekļi, pigmenti.

-       Pigmentoloģija I. Galvas ādas mikropigmentācijas tehnikas krāsu izvēle un uztvere. Tonalitāte un mikropigmentācijas zonas matu blīvums.

-       Pigmentoloģija II. Galvas ādas mikropigmentācijas tehnikas krāsas korekcija.

-       Galvas proporciju, formu, īpašību un izmēru izpētīšana.

-       Galvas ādas (mikropigmentācijas zonas) forma un krāsa, lai izveidotu “skūtu galvas matu” efektu, matu apjoma (daudzuma), kā arī rētu maskēšanas efektu.

-       Aparāts un speciālas adatas.

-       Galvas ādas mikropigmentācijas tehnikas, lai radītu “skūtu galvas matu” efektu, matu apjoma (daudzuma), kā arī rētu maskēšanas efektu.

-       Studenta prakse uz 3D modeļiem, lai izveidotu “skūtu galvas matu” efektu, matu apjoma (daudzuma), kā arī rētu maskēšanas efektu.

-       Sanitārās un higiēnas normas un personiskās aizsardzības pasākumi,

-       Trenera galvas ādas mikropigmentācijas demonstrācija uz reāla modeļa.

Ilgums: 4 dienas (32 stundas)

Cena: 1200 eiro

Grupa: Maksimums 2 studenti.

Sertifikāts: Sertifikāts par kursa Scalp 1 apgūšanu.

Treneris: Longina Kolesnikova

Bāzes kurss – Scalp 2

Kurss Scalp 2 ir paredzēts tiem, kas apguvuši bāzes kursu Scalp 1.

Šī kursa laikā Jums tiks pasniegtas visas aktuālās galvas ādas mikropigmentācijas tehnikas. Kursos Jūs veiksiet dažādu tehniku procedūras uz modeļiem.Pirms šī kursa uzsākšanas Jums ir nepieciešams iegādāties starta komplektu, kurā ietilpst aparāts un pietiekams produkcijas daudzums, kas paredzēts apmēram 40 procedūru veikšanai! Piedāvājam aparāta nomu!

Kurss satur:

- Sagatavošanās. Prasības studentam – patstāvīgas praktiskās nodarbības, kurās izmanto kursa Scalp 1 (minimums 24 stundas) laikā apgūtās zināšanas un prasmes uz manekeniem. Pirms šī kursa sākuma treneris novērtēs kursa Scalp1 prakses rezultātus uz manekeniem,

- Galvas ādas mikropigmentācijas tehnikas, lai izveidotu matu apjoma (daudzuma)un rētu maskēšanas efektu,

- Galvas ādas mikropigmentācijas tehniku parametri, lai radītu matu apjoma (daudzuma)un rētu maskēšanas efektu,

- Galvas ādas mikropigmentācijas tehniku praktiskās nodarbības pa etapiem.

Ilgums: 4 dienas (32 stundas)

Cena: 2400 eiro

Grupa: Maksimums 2 studenti

Sertifikāts: Par kursa Scalp 2 apgūšanu, kas sniedz Jums tiesības veikt procedūras uz reāliem klientiem.

Treneris: Longina Kolesnikova

Visiem, kas vēlas apgūt higiēnas kursu, cena – 100 EUR.

Mācību centru Galateja absolventiem - 80 EUR.

Individuālās nodarbības - 150 EUR.

Kursu sākums:

- 22.03.2019 (ilgums- 18 stundas, no plkst. 10:00-19.00).

Pieteikties pa tālruņiem: +371 67242487 ,  +371 28242487.


Uzmanību SIA, IK, pašnodarbinātām personām, kas sniedz tetovēšanas, tai skaitā mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumus!!!

No 2016. gada 1. janvāra stājas spēkā MK noteikumi Nr.182 par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem, kas paredz, ka pakalpojumu sniedzējam obligāti ir jābūt atbilstošas zināšanas par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu veikšanai, ko apliecina medicīniskās izglītības dokuments vai apliecība par apmācību programmas Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības apgūšanu.

Programmu var apgūt mācību centrā ”Galateja”, kurš ir apmācīttiesīga institūcija un kuram ir oficiālas tiesības pasniegt šo programmu, kā arī izsniegt sertificētu Apliecību. Apliecība ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas. Apliecību atkārtoti izsniedz pēc apmācību programmas atkārtotas apgūšanas. 

Uzacu mākslinieciskās noformēšanas kurss - (1 diena, 5 stundas)
„Acis – dvēseles spogulis” – tas ir ne tikai aforizms. Katrai sieviete, kura zin, kas ir meikaps – tā viennozīmīga ir patiesība. Uzacu harmonisks izvietojums, piešķir acīm izteiksmīgumu. Ar zinašanām par harmoniju un proporcijām, var nedaudz izmainīt uzacu formu, harmonizējot visus sejas vaibstus, var neitralizēt neestētiskās mīmiskās un vecuma izmaiņas sejas vaibstos. Neitralizēt pieres muskuļu sasprindzinājuma sajūtu bez Botoksa...  

Programma: 
 Uzacu uzbūves teorija 
 Dekoratīvais un koriģējošais meikaps 
 Pretnovecošanās liftings 
 Materiāli uzacu meikapam (pincete, vaksings, zīmulis, ēnas, henna, permanents) 

Uzacu mākslinieciskās noformēšanas kurss: Viss par uzacu formas veidošanu un korekciju.
5 stundas 75 EUR.


Stage Line piedāvā daudzveidīgu, profesionālu produkcijas klāstu sejas kopšanai un nevainojama grima veidošanai mājās, salonā, uz skatuves vai televīzijā.

Stage Line līnijas aptver pilnu profesionālās dekoratīvās kosmētikas spektru, kas ir vajadzīgs grima  māksliniekiem, sākot ar tonālajiem līdzekļiem un beidzot ar  akvareļu krāsām, kas domātas kermeņa apgleznošanai (body-art).

Uzņēmums Laurendor tika dibināts 1936.gadā Barselonā. Pateicoties radošajam potenciālam, ilggadējai  pieredzei, inovatīvām tehnoloģijām, tā ir viena no desmit pasaules mēroga kompānijām, kas ražo sejas kopšanas kosmētiku un  profesionālu dekoratīvo kosmētiku.

Estētisks un mūsdienīgs dizains, izsmalcināts un maigs aromāts, noturīga un daudzveidīga krāsu palete, līdzekļu un tekstūru dažādība, tas viss ļauj izveidot unikālu grimu , kas atspoguļo visas pašreizējās profesionālās make up  tendences.

Stage Line ir arī plašs produktu klāsts ādas kopšanai, tie lieliski papildina viens otru, tos var izmantot kā grima bāzi, kā arī tie ļauj lieliski sagatavot ādu pirms grima uzklāšanas.

Viena no Stage Line kosmētikas stiprajām pusēm ir tā, ka tās sastavā  ir  SPF 15  pret saules starojumu aizsargājošie filtri, aktīvi dabiskas izcelsmes ingridienti, ēteriskās eļļas, atjaunojošie kompleksi no kolagēna un elastāna.

Daudzi dekoratīvās līnijas produkti ir ūdens noturīgi , vairāku  stundu uzturēšanās  ūdenī saules staru vai prožektoru gaismas ietekmē, vairs nesagadās pārdzīvojumus – grims joprojām izskatīsies  svaigs  un izteiksmīgs.


Stage Line -  kosmētika priekš tiem, kuri vēlas izveidot profesionālu grimu!

Tas tā patiešām ir, un nav svarīgi, kas jūs esat un ar ko jūs nodarbojaties. Stage Line ir lieliska kosmētika ikdienas vai profesionālai sejas kopšanai. Rezultātā vienmēr būs nevainojama, starojoša āda un stilīgs grims. Jūs vienmēr izskatīsieties uz visiem 100%!

Uzņēmuma filozofija

Rūpīgi izraudzītas sastāvdaļas, ražošanas procesa attīstība, kvalitātes kontrole, dermatoloģisko testu veikšana - tas viss garantē mūsu produkcijas drošību, efektīvitāti un aktualitāti. Mēs daudz laika veltam, lai produkcija būtu atzīta tirgū, kā augstas kvalitātes kosmētika ar konkurētspējīgām cenām un vienlaikus saglabājot uzticību, ko sniedz produkti.
Radot jaunus produktus, mēs ņemam vērā sekojošus svarīgus nosacījumus:
- produktcijas kvalitāte, ražošanas procesā  izmanto tikai augstas kvalitātes izejvielas un inovatīvas tehnoloģijas.
- Drošība, katrs produkts iziet stingru kvalitātes kontroli un dermatoloģiskos testus.
- Cieņa, attiecībā  pret mūsu klientu prasībām. Nepārtraukti uzlabojot un pilnveidojot produkcijas īpašības.
- Ekoloģiska ražošana un produkcijas uzglabāšana, rūpes par vides aizsardzību, izejvielu ražošanai izmanto iepakojumu, kas ir derīgs otrreizējai pārstrādei.

 

Mīļās meitenes! Ja neesi vizāžists, bet ļoti vēlies iemācīties un vienmēr izskatīties skaisti un stilīgi, tad šī iespēja ir tieši Tev!
Ir vēl dažas vietas personalizētās programmas kursos - savs make up!
Kursi sākas 27/28/09/.2017. 17:30-20:30 katru ceturtdienu, kopā 6 nodarbības.
Kursos iemācīsies kvalitatīvi sev izveidot make - up, kā arī noteikt sev atbilstošos toņus.
Piesakies pa tālruni - +371 28242487 vai +371 67242487.

 

Mēs rūpējamies par Jūsu laiku, tāpēc esam priecīgi piedāvāt Jums ekspress make-up apmācības kursus trīs novirzienos:

 

Profesionālā programma

Stage Line Professional vizāžists (intensīvie bāzes kursi)

Profesionālo vizāžistu kvalifikācijas paaugstināšana. Prakses un teorijas kursi. Grupā no 3 līdz 6 cilvēkiem. Individuāla pieeja katram studentam. Nodarbības vada profesionālā vizāžiste Jeļena Veličko. Šajā kursā nav nepieciešama iepriekšējā sagatavošana. Apmācības notiek ar Stage Line  profesionālo kosmētiku. Uz apmācībām jāņem līdzi savu profesionālo otu komplektu (var iegādāties uz vietas).

Programmas teorētiskajās un praktiskajās stundās iekļauts: dienas make-up, lietišķais make-up, vakara make-up, kāzu make-up, vīriešu make-up.

 • Apmācības laikā mūsu studenti ne tikai iegūst zināšanas par make-up tehnikām un darbu ar klientiem, bet arī piedalās sezonas Stage Line profesionālās kosmētikas brenda make-up kolekcijas izstrādāšanā;
 • Visas apmācības mūsu studentiem ir noformētas grāmatā-konspektā. Praktiskās nodarbības ļauj topošiem meistariem pilnveidoties;
 • Nodarbības notiek Rīgas centrā, profesionāli aprīkotā studijā;
 • Priekš praktiskām nodarbībām tiek piedāvāti modeļi.

 

Apmācību plāns:

 • Vizāžistu instrumentārijs;
 • Higiēnas likumi un normas;
 • Profesionāla kosmētika un darbs ar krāsām, tekstūrām;
 • Make-up pamati un forma (sejas ovālu formas, ādas krāsa, acu krāsa utt.);
 • Prasme komunicēties ar klientu.

 

Praktiskās nodarbības:

 • Sejas ādas tipa un stāvokļa noteikšan
 • Sejas ādas sagatavošana make-up uzlikšanai;
 • Pareiza (estētiska un higiēniska) kosmētikas pielietošana( svarīgs moments klienta mieram un labsajūtai)
 • Sejas ādas un vaibstu korekcija ar kosmētikas palīdzību (tehniskie momenti)
 • Make-up stili
 • Make-up uzklāšanas tehnikas: dienas, lietišķais, vakara, kazu un vīriešu.

 

Beidzot apmācības un veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, mūsu studenti saņem brenda vizāžista diplomu un profesionālu Lookbook (portfolio) ar saviem darbiem.

12 nodarbības – 2.5 stundas katra nodarbība (teorija+studijas darbs), 1 reize nedēļā.

12 nodarbības pa 2 stundām (prakses uzdevumi).

Kopā 54 stundas.

Kursa ilgums - 3 mēneši.

Kursa cena – 350 EUR

Vakara grupas (no 17:30 līdz 20:00).

 


 

Personalizētā programma

Savs Make-up.

Make-up kursi tiem, kuri vēlas izskatīties skaisti un stilīgi, it kā Jūs tikko būtu izgājuši no lukss klases skaistumkopšanas salona. Jums vairs nevajadzēs tērēt naudu, lai Jūs apjūsmo. Jūs varēsiet kvalitatīvi un ātri izveidot jebkura veida make-up. Grupā no 3 līdz 5 cilvēkiem, individuāla pieeja katram. Nodarbības vada profesionāla vizāžiste Jeļena Veličko. Darbam tiks piedāvāta profesionāla kosmētika Stage Line. Uz nodarbībām jāņem savs otu komplekts (var iegadāties uz vietas).

 • Visas lekcijas un shēmas tiek noformētas grāmatā-konspektā. Praktiskās nodarbības ļauj nepārtraukti pilnveidoties.
 • Visas nodarbības notiek Rīgas centrā, profesionāli aprikotā studijā.

 

Apmācību plāns:

 • Instrumenti;
 • Higiēnas likumi makijāžā;
 • Profesionāla kosmētika un darbs ar krāsu un tekstūru;
 • Makijāžas pamati un formas (sejas ovālu tipi, ādas krasa, acu krasa un utt.).

 

Prakse

 • Jūsu ādas tipa un tas stāvokļa noteikšana;
 • Pareiza ādas sagatavošana pirms make-up uzklāšanas;
 • Pareiza (higiēniska, estētiska) kosmētikas pielietošana;
 • Sejas ovāla un vaibstu korekcija ar kosmētikas palīdzību (tehniski momenti);
 • Make-up stili atkarībā no jūsu vēlēšanās  un diennakts laika;
 • Make-up uzklāšanas tehnikas – dienas un vakara.

 

Beidzot apmācības un veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, mūsu studenti saņem brenda vizāžista diplomu un profesionālu Lookbook (portfolio) ar saviem darbiem, kā ari individuālie ieteikumi makijāžas uzklāšanas tehnikai.

6 nodarbības pa 2.5 stundām (teorija+studijas darbs), 1 reize nedāļā

6 nodarbības pa 2 stundām – praktiskās nodarbības.

Kopā 27 stundas.

Kursa ilgums – 1.5 mēnesis

Kursa cena – 175 EUR

Vakara grupa (no 17:30 lidz 20:00), ceturtdienās vai trešdienās.

 


 

VIP Pro make-up

Individuāla VIP apmācība

Jūs nevēlaties braukt uz mācībām? Jums nepatīk mācīties grupā? Jūs zināt sev cenu un negribiet izskatīties kā visi?  Tad šie kursi ir domāts tieši Jums! Viens zvans un vizāžists veltīs laiku tikai Jums un Jums ērtajā laikā! Apmācību plāns tiek sastādīts individuāli, profesionālā kosmētika Stage line un profesionālo otu komplekts tiek izsniegts uz apmācības laiku!

Apmācībā iekļauts:

 • Kosmētikas krāsu, toņu un produktu izvēle
 • Sejas ādas un ovāla (vaibstu) korekcija
 • Jaunākās tendence, individuālās make-up uzklāšanas tehnikas
 • Izbraucam pie klienta uz mājām (ofisu) vai nodarbības notiek profesionāli aprīkotā studijā Rīgas centrā!

 

Individuālās apmācības plāns.

1 nodarbība – 2.5 stundas (teorija+praktiskais make-up).

 Cena: apmācībai studijā Rīgas centrā 90 EUR.